A-Z list


ค้นหา Marshall มาร์แชล (2017) บรรยายไทย ด้วย Google Marshall มาร์แชล (2017) บรรยายไทย


Marshall มาร์แชล (2017) บรรยายไทย

หมวดหมู่หนัง : Biography ชีวิตจริง

7.2/ (10 IMDB

เรื่องราวโดยย่อ :

มาร์แชล

นี่คือภาพยนตร์ชีวประวัติของเธอร์กู้ด มาร์แชล ผู้พิพากษาศาลสูงสุดผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่นำเสนอผลงานชิ้นสำคัญและเป็นที่กล่าวขานในขณะที่เขาเป็นทนายให้กับเอเอซีพี