A-Z list


ค้นหา Journey to the End of the Night คืนระห่ำคนโหดโคตรบ้า (2006) ด้วย Google Journey to the End of the Night คืนระห่ำคนโหดโคตรบ้า (2006)


Journey to the End of the Night คืนระห่ำคนโหดโคตรบ้า (2006)

หมวดหมู่หนัง : Crime อาชญากรรม

5.8/ (10 IMDB

เรื่องราวโดยย่อ :

คืนระห่ำคนโหดโคตรบ้า

รอสโซ่และลูกชาย เจ้าของกิจการสถานเริงรมย์ในเซาเปาโล เมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมเซ็กส์ และยาเสพติด พวกเขาอยากจะทิ้งเมืองอันเน่าเฟะ หนี้สินรุงรัง และพฤติกรรมมั่วยาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองอื่น วันหนึ่งพวกเขาพบกระเป๋าใบหนึ่งที่ลูกค้าทิ้งไว้ ทำให้ชีวิตพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล แล้วพวกเขาจะหนีออกจากเมืองอันโหดร้ายนี้ได้หรือไม่